Gisela Eliassen
 

GISELA ELIASSEN

Utställningar under 2014

Representation i Amerika                           
”AVA  ARToffice in Manhatten”
1501 Broadway, New York

Utställningar                                                                
1) New York:
    “Art Fair; ARTexpo New York,Pier 94”
    4.-6. April 2014-02-23
     www.artexponewyork.com

2) Rio de Janeiro
     “Nordic Countries and football”
     15.May. till 30.June 2014.

3)Brasilia.
    “BELA Biennial 2014”
    November – desember2014.

4)Rio de Janeiro
    “Permanent utställning”
    12månader 2014 och 2015.